مطمئناً بهترین روش برای آموزش زبانهای برنامه نویسی ، نوشتن یک برنامه میباشد .
این اولین برنامه ما به زبان ++C است :

                                

// Our first program in C++
#include <iostream.h>
main (){
cout << "Hello World!";
return 0;
 }
 
Hello World!

معنای عبارت++my first program in c//:

این خط دستوری ، خط توضیحات برنامه نامیده میشود. هر متنی که بعد از دو علامت اسلش (//) بیاید تا پایان همان سطر یک توضیح تلقی می‌شود  ، هیچ تأثیری در اجرای برنامه ندارد. برنامه نویس میتواند از آن برای درج نکات و مشاهدات داخل برنامه استفاده نماید.

معنای عبارت "include "iostream.h #:

خطوطی که با یک علامت هش (#) آغاز میشوند ، راهنمای پیش پردازنده میباشند . این خط دستوری به پیش پردازنده فرمان میدهد تا از فایل استاندارد iostream برای اجرای برنامه استفاده نماید. این فایل بخصوص شامل تعاریفی برای کتابخانه استاندارد عملگرهای ورودی و خروجی (IO) میباشد.معنای عبارت () int main:

این خط به کامپایلر می‌گوید که «بدنۀ اصلی برنامه» از کجا شروع می‌شود. این خط دارای اجزای زیر است:

1 – عبارت int که یک نوع عددی در C++ است.
2 – عبارت main که به آن «تابع اصلی» در C++ می‌گویند.
3 – دو پرانتز () که نشان می‌دهد عبارت main یک «تابع» است.معنای عبارت ;"! cout << "Hello World:

این خط در زبان ++C یک گزاره نامیده میشود.  گزاره عامل ایجاد تغییراتی در برنامه میباشد.
cout کار نمایش استاندارد خروجی را در ++C بر عهده دارد . معنای کلی این گزاره قرار دادن یک رشته از کاراکتر ها (در این مثال Hello World ) در صفحه نمایشگر میباشد.

توجه داشته باشید در که در زبان برنامه نویسی ++C همه ی گزاره ها به کاراکتر سمیکولن (;) ختم میشوند.معنای عبارت ; return 0:

این خط باعث پایان برنامه میشود . در زبان ++C این عبارت به صورت پیش فرض تعریف شده تا برنامه درست نوشته شده با خطای کامپایلری مواجه نشود .


احتمالا تا اینجای کار با اصول مقدماتی برنامه نویسی به زبان ++C آشنا شده اید . امیدوارم مفید واقع شده باشد.

تاريخ : جمعه 20 بهمن 1391برچسب:آموزش پایه زبان ++c,
ارسال توسط admin1

صفحه قبل 1 صفحه بعد