برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی دانلود و وارد شدن به سايت پرشين گيگ، روی دكمه دانلود راست كليك كرده و سپس Save As را انتخاب كنيد.
 

سری

موضوع

صفحه

اندازه

دريافت

00

پيشگفتار

-

73 KB

دانلود

01

هوشمندی و عامل های هوشمند

1

341 KB

دانلود

02

جستجو و جستجوی ناآگاهانه

5

211 KB

دانلود

03

جستجوی آگاهانه

9

435 KB

دانلود

04

مساله ارضا محدوديت

17

96 KB

دانلود

05

بازی؛ جستجوی رقابتی

19

681 KB

دانلود

06

عامل های دانش پایه

25

161 KB

دانلود

07

منطق و منطق گزاره ای

29

237 KB

دانلود

08

منطق مرتبه اول

33

148 KB

دانلود

09

استنتاج در منطق مرتبه اول

37

81 KB

دانلود

10

رايانش(محاسبات) نرم

39

654 KB

دانلود

11

روش های برنامه ريزی

45

728 KB

دانلود

12

كاربردهايی از هوش مصنوعی

47

459 KB

دانلود

--

منابع و مراجع

--

067 KB

دانلود

 


تاريخ : چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:هوش مصنوعی,
ارسال توسط

صفحه قبل 1 صفحه بعد