اهمیت و جایگاه

 

این درس نقطه شروعی برای ورود به دنیای جالب برنامه نویسی و علم و فن کامپیوتر هست . بنابراین یاد گیری اصول اولیه برنامه نویسی در این درس از جایگاه ویژه ای برخوردار است.این درس پایه و اساس برنامه نویسی که جزء اصول این رشته می باشد را به فرگیران یاد می دهد .بنابراین یادگیری دقیق این درس به همراه ارائه پروژه های عملی که لازمه این درس می باشد جزء اهم مسائل می باشد .

 

شما پس از مطالعه این درس باید بتوانید:


الگوریتمی برای حل مسئله ارائه دهید
اهداف و مفا هیم زبان های برنامه نویسی را بدانید
دستورات زبان پاسکال را در برنامه ها بکار ببرید
از توابع و روال های استاندارد زبان پاسکال در صورت لوزم استفاده نمایید
از توابع و روال ها برای جدا کردن قطعات برنامه استفاده کنید

تاريخ : جمعه 20 بهمن 1391برچسب:مقدمه ای برمبنای کامپیوتر(پاسکال),
ارسال توسط admin1

صفحه قبل 1 صفحه بعد