چگونه عملیات صفحه بندی (paging) را در sql server انجام دهیم؟


--Create a temporary table
CREATE TABLE #TempItems
(
    ID int IDENTITY,
    Name varchar(50),
    Price currency
)


-- Insert the rows from tblItems into the temp. table
INSERT INTO #TempItems (Name, Price)
SELECT Name,Price FROM tblItem ORDER BY Price

-- Find out the first and last record we want
DECLARE @FirstRec int, @LastRec int
SELECT @FirstRec = (@Page - 1) * @RecsPerPage
SELECT @LastRec = (@Page * @RecsPerPage + 1)

-- Now, return the set of paged records, plus, an indiciation of we
-- have more records or not!
SELECT *,
       MoreRecords = 
    (
     SELECT COUNT(*) 
     FROM #TempItems TI
     WHERE TI.ID >= @LastRec
    ) 
FROM #TempItems
WHERE ID > @FirstRec AND ID < @LastRec


-- Turn NOCOUNT back OFF
SET NOCOUNT OFF

در این کد دو پارامتر از نوع integer تعریف میکنیم. اول پارامتر @Page که مربوط به شماره صفحه‌ای میباشد که قصد دارید آن را بارگزاری نمایید. دومین پارامتر با نام @RecsPerPage تعداد رکوردهایی است که هر بار میخواهید بارگزاری شوند مثلا اگر میخواهید هر بار ۱۵ عدد از رکوردها را نمایش دهید این مقدار را باید برابر ۱۵ قرار دهیم.در مرحله بعد یک جدول موقت با نام #TempItems ساخته شده است که به طور موقت مقادیری را در حافظه نگه میدارد و هیچ فضای فیزیکی روی هارد دیسک اشغال نمیکند. نکته کلیدی که جلوتر از آن استفاده شده ستون با نام ID است که از نوع auto-increment است و روی جدول موقت تعریف شده است. این ستون شناسه هر سطر را در خود نگه میدارد که به صورت اتوماتیک بالا میرود و جزء لاینفکی از این نوع paging میباشد. پس از آن جدول موقت را توسط رکوردهای جدول واقعی با نام tblItem توسط دستور select پر میکنیم.
در مرحله بعد شماره اولین و آخرین سطر مورد نظر را بر اساس پارامترهای ورودی محاسبه کرده و در متغیرهای @FirstRec و @LastRec بریزیم.
برای استفاده از این کد فقط کافیست که پارامترهای ورودی را مقداردهی نمایید. مثلا اگر میخواهید در یک کنترل Grid از آن استفاده کنید باید ابتدا یک کوئری داشته باشید که تعداد کل سطرها را به شما بدهد و بر اساس این مقدار تعداد صفحات مورد نظر را به دست آورید. پس از آن با کلیک روی هر کدام از شماره صفحات آن را به عنوان مقدار به پارامتر مورد نظر بفرستید و از آن لذت ببرید.


تاريخ : چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:paging , صفحه بندی در sql ,
ارسال توسط