خروجی یک فیلد به صورت comma separated

به کمک کوئری زیر میتوانید نتایج یک فیلد در پایگاه داده را به صورت comma separated دریافت کنید. گفتم شاید این مورد به درد دوستان هم بخورد.

 

لطفا به کد زیر دقت نمایید :


DECLARE @NameList nvarchar(Max)

SELECT @NameList = COALESCE(@NameList + ', ', '') + 
    ColumnName
FROM TableName
WHERE ID < 10

SELECT @NameListتاريخ : چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب: comma separated , sql ,
ارسال توسط admin1